ADMINISTRACJA TELEFON E-MAIL
Prezes Zarządu
mgr inż. Józef Marek Waleczko
(054) 288 0 415 prezes@szpitallipno.pl
Dyrektor ds. Lecznictwa
lek.med Jerzy Szyjkowski
(054) 288 0203 (054) 288 0343 dsl@szpitallipno.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
dr n. o zdr. Mariola Rybka
(054) 288 0263
drmariolarybka@szpitallipno.pl
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Dankowska
(054) 288 0436
katarzynadankowska@szpitallipno.pl
Radca Prawny

mgr Aleksandra Rutecka, mgr Jacek Cudny
(054) 288 0148 (054) 288 0415 sekretariat@szpitallipno.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Wioletta Hencel
(054) 288 0354 epidemiologia@szpitallipno.pl
Kierownik Działu Technicznego oraz Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (ATZ)
Stefan Worek
(054) 288 0414
(054) 288 0438
techniczny@szpitallipno.pl
Kierownik Działu Statystyki, Sprawozdawczości i Informacji Medycznej
mgr Katarzyna Dankowska
(054) 288 0416 katarzynadankowska@szpitallipno.pl
Kierownik Administracji i Kadr
mgr Katarzyna Gajewska
(054) 288 0335 kadry@szpitallipno.pl