INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCHSZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z O.O.

KATARZYNA BRAUER
iod@szpitallipno.pl tel. 54 288 03 66


Pliki do pobrania:

1. Informacja w sprawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych dla osób współpracujących ze Szpital Lipno sp. z o.o.

2. Informacja dla pacjentów w sprawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

3. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016 r. informuję, że:


1. Administratorem danych jest Szpital Lipno sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie przy
ul. Nieszawskiej 6, 87-600 Lipno Województwo Kujawsko-Pomorskie

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpitallipno.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i c ogólnego rozporządzenia z dnia 16.04.2016 r.

4. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres 1 roku po zakończeniu procesu rekrutacji

5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.