1. Administracja
2. Anestezjologia
3. Apteka Szpitalna
4. Inne
5. Laboratorium
6. Oddział Chirurgii
7. Oddział Dziecięcy
8. Oddział Ginek-Położ
9. Oddział Neurologii
10. Oddział Psychiatr - ZOL
11. Oddział Psychiatr. I
12. Oddział Psychiatr. II
13. Oddział Psychiatr. III
14. Oddział Wewnętrzny
16. Poradnia Zdr.-Psych.
17. Przychodnia
18. Rehabilitacja
19. Rtg
20. Izba Przyjęć
21. ZOL I
22. ZOL II

Izba Przyjęć

 Nr telefonu
Izba(54) 288 0310

Do góry

Zakład patomorfologii

 Nr telefonu
Patomorfologia(054) 288 0406

Do góry

ZOL II

 Nr telefonu
Gabinet Lekarski(054) 288 0391

Do góry

Oddział Rehabilitacyjny

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0325
rehabilitacja@szpitallipno.pl

Do góry

Oddział Neonatologiczny

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0317
noworodki@szpitallipno.pl
Pielęgniarki(054) 288 0392
Ordynator(054) 288 0290

Do góry

Poradnie

 Nr telefonu
Poradnia Profilaktyczna(054) 288 0452
Poradnia GruÂ?licza(054) 288 0377
Poradnia Endoskopowa(054) 288 0201
Gabinet Lekarski Por. Chirurgiczna(054) 288 0218
Gab. Lek. Poradnia GruÂ?licza(054) 288 0249
Gab. Lek. Poradnia GruÂ?licza(054) 288 0339

Do góry

Inne

 Nr telefonu
Zakład naprawy sprz. med.(054) 288 0315
Wojskowość(054) 288 0240
Warsztaty(054) 288 0300
Warsztat Elektryczny(054) 288 0260
Serologia - Krwiodawstwo(054) 288 0447
serologia@szpitallipno.pl
Prosektorium(054) 288 0206
Pracownik Socjalny(054) 288 0238
pracowniksocjalny@szpitallipno.pl
Pracownia USG(054) 288 0228
Pielęgniarka epidemiologiczna(054) 288 0354
epidemiologia@szpitallipno.pl
Naczelna Pielęgniarka(054) 288 0407
naczelnapielegniarka@szpitallipno.pl
Magazyn Żywnościowy(054) 288 0327
Magazyn medyczny(054) 288 085
(054) 288 0386
Kuchnia(054) 288 0306
kuchnia@szpitallipno.pl
Kierownik Kuchnia(054) 288 0337
kuchnia@szpitallipno.pl
Główna sterylizacja(054) 288 0373
Dyrektor d/s Medycznych(054) 288 0203
dsl@szpitallipno.pl
Bar Gastronomiczny(054) 288 0410
Apteka Pod Różą(054) 288 0313

Do góry

ZOL Profil Ogólny (trzecie piętro)

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0323
Pielęgniarka Koordynująca(054) 288 0323
zol2@szpitallipno.pl
Kierownik ZOL (054) 288 0263
drmariolarybka@szpitallipno.pl

Do góry

ZOL Profil Ogólny (pierwsze piętro)

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0221
Pielęgniarka Koordynująca(054) 288 0233
zol1@szpitallipno.pl
Kierownik ZOL (054) 288 0263
drmariolarybka@szpitallipno.pl
Gabinet Lekarski(054) 288 0251

Do góry

Izba Przyjęć

 Nr telefonu
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0230
izba.przyjec@szpitallipno.pl
Gabinet Ordynatora(054) 288 0370
Gabinet Lekarski(054) 288 0360
Gabinet Lekarski(054) 288 0250
Dyspozytornia(054) 288 0299
(054) 288 0399
Ambulatorium(054) 288 0270

Do góry

ZOL Profil Psychiatryczny

 Nr telefonu
Socjalny(054) 288 0142
Pielęgniarki(054) 288 0140
Pielęgniarka Koordynująca(054) 288 0141
zolpin@szpitallipno.pl
Kierownik ZOL (054) 288 0263
drmariolarybka@szpitallipno.pl

Do góry

Oddział Psychiatr. III

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0138
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0124
psychiatryczny3@szpitallipno.pl
Gabinet Ordynatora(054) 288 0122
Gabinet Lekarski(054) 288 0121

Do góry

Oddział Psychiatr. II

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0136
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0120
psychiatryczny2@szpitallipno.pl
Gabinet Ordynatora(054) 288 0137
Gabinet Lekarski(054) 288 0139

Do góry

Oddział Psychiatr. I

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0126
Pielęgniarki(054) 288 0135
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0118
psychiatryczny1@szpitallipno.pl
Gabinet Ordynatora(054) 288 0133
Gabinet Lekarski(054) 288 0134

Do góry

Oddział Chirurgii

 Nr telefonu
Sekretariat(054) 288 0215
chirurgia@szpitallipno.pl
Sala pooperacyjna(054) 288 0266
Pielęgniarki(054) 288 0245
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0265
Kierownik Bloku Operacyjnego(054) 288 0269
blokoperacyjny@szpitallipno.pl
Gabinet Ordynatora(054) 288 0365
Gabinet Lekarski(054) 288 0255
Gabinet Lekarski(054) 288 0356
Blok Operacyjny - Pielęgniarki(054) 288 0289

Do góry

Oddział Ginek-Położ.

 Nr telefonu
Sekretariat - Ginekologia(054) 288  0224
ginekologia@szpitallipno.pl
Pielęgniarki(054) 288 0324
Pielęgniarka Oddziałowa - Noworodki(054) 288 0214
Oddziałowa położnictwa(054) 288 0264
noworodki@szpitallipno.pl
Oddziałowa(054) 288 0224
Gabinet Ordynatora(054) 288 0364
Gabinet Lekarski(054) 288 0254

Do góry

Oddział Neurologii

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0242
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0267
neurologia@szpitallipno.pl
Intensywny nadzór(054) 288 0244
Gabinet Ordynatora(054) 288 0374
Gabinet Lekarski(054) 288 0307

Do góry

Oddział Medycyny Paliatywnej

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0281
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0351
paliatywny@szpitallipno.pl

Do góry

Oddział Wewnętrzny

 Nr telefonu
Sekretariat(054) 288 0212
Pielęgniarki(054) 288 0243
Pielęgniarki(054) 288 0322
Pielęgniarka Oddziałowa(054) 288 0407
wew@szpitallipno.pl
Gabinet Ordynatora(054) 288 0362
Gabinet Lekarski(054) 288 0252

Do góry

Przychodnia

 Nr telefonu
Rejestracja(054) 288 0381
przychodnia@szpitallipno.pl
Rejestracja(054) 288 0271
Poradnia Reumatologiczna(054) 288 0348
Poradnia Rehabilitacyjna(054) 2880348
Poradnia Neurologiczna(054) 288 0318
Poradnia Laryngologiczna(054) 288 0284
Poradnia Dermatologiczna(054) 288 0303
Poradnia Chirurgiczna(054) 288 0271
Poradnia Alergologiczna(054) 288 0348
Poradnia "K"(054) 288 0379
Izba Przyjęć(054) 288 0310
Cytologia(054) 288 0334

Do góry

Poradnia Zdr.-Psych.

 Nr telefonu
Rejestracja(054) 288 0114
Izba przyjęć(054) 288 0115
Gabinet Lekarski(054) 288 0127

Do góry

RTG

 Nr telefonu
Tomograf komputerowy(054) 288 03 95
tomograf@szpitallipno.pl
Technicy(054) 288 0347
Rejestracja - USG(054) 288 0258
Opisownia(054) 288 0257
EKG i EEG(054) 288 0226

Do góry

Rehabilitacja

 Nr telefonu
Pracownia(054) 288 0376
pracowniareh@szpitallipno.pl
Ordynator Rehabilitacja(054) 288 0272
Kierownik(054) 288 0223
Fizykoterapia(054) 288 0277

Do góry

Laboratorium

 Nr telefonu
pracownia hematologii(054) 288 0312
Serologia(54) 288 0447
serologia@szpitallipno.pl
Sekretariat(054) 288 0301
Pracownia Biochemii(054) 288 0232
Pracownia Bakteriologii(054) 288 0256
pracownia.mikrobiologii@szpitallipno.pl
Pokój Socjalny(054) 288 0367
Kotłownia(054) 288 0295
Kierownik(054) 288 0434
laboratorium@szpitallipno.pl

Do góry

Anestezjologia

 Nr telefonu
Pielęgniarki(054) 288 0389
oiom@szpitallipno.pl
Gabinet Lekarski(054) 288 0282

Do góry

Apteka Szpitalna

 Nr telefonu
Kierownik(054) 288 0388
apteka.szpital.lipno@gmail.com
Ekspedycja(054) 288 0358

Do góry

Administracja

 Nr telefonu
Sekretariat Prezesa(054) 288 0415
(054) 288 0412 - FAX
sekretariat@szpitallipno.pl
Rachuba Płac(054) 288 0304
annakostkowska@szpitallipno.pl
Księgowość Materiałowa(054) 288 0393
bjankowska@szpitallipno.pl
Księgowość Finansowa(054) 288 0274
iwonakrasucka@szpitallipno.pl
Ksero(054) 288 0305
Kierownik Działu Gospodarczego(054) 288 0283
techniczny@szpitallipno.pl
Kasa(054) 288 0225
kasa@szpitallipno.pl
Inspektor ds. pożarnictwa(054) 288 0446
Informatyk(54) 288 02 88
informatyk@szpitallipno.pl
Faktury Vat(054) 288 0314
faktury@szpitallipno.pl
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia(054) 288 0145
fax. (054) 288 0280
zaopatrzenie@szpitallipno.pl
Dział Statystyki i Analiz Kosztów Procedur medycznych(054) 288 0390
(054) 288 0366
(054) 288 0416
statystyka@szpitallipno.pl
Dział Organizacji(054) 288 0335
kadry@szpitallipno.pl
BHP(054) 288 0446
bhp@szpitallipno.pl

Do góry